Legendy Sosnowych Wzgórz I, obóz 2018 – Gra Główna