Legendy Sosnowych Wzgórz II, obóz 2019 – Gra Główna