Legendy Sosnowych Wzgórz IV, obóz 2021 – Gra Główna