Bursztynowy Szlak. Starożytny Rzym – Morze Sarmackie, II wiek n.e. (Trajan)