Wyprawa do kraju Prusów. Polska, 1004 rok (Bolesław Chrobry)