Legendy Sosnowych Wzgórz III, obóz 2020 – Gra Główna