Ruskie Zaświaty w Tajemniczym Lesie, 2012 r. – grupa starsza


Poznaj Legendę o kniaziu Ruryku: