Regulamin urodzin i imprez w Tajemniczym Lesie


Podczas imprez/urodzin Uczestnicy przebywają pod opieką Animatorów Tajemniczego Lasu, a Organizator (firma Tajemniczy Las) jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. W związku z tym przysłanie dziecka na imprezę w Tajemniczym Lesie jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

  1. Minimalny wiek Uczestników na imprezie/urodzinach to 5 lat. Uczestnicy posiadają podstawowe umiejętności pójścia do lasu bez rodziców (np. potrafić odkręcić sobie bidon, założyć kurtkę p-deszczową, w razie potrzeby załatwić się w lesie itp.).
  2. Uczestnicy wykonują polecenia animatorów.
  3. Uczestnicy nie oddalają się od grupy bez pozwolenia animatorów.
  4. Uczestnicy dbają o sprzęt używany podczas imprezy oraz nie niszczą przyrody.
  5. Uczestnicy nie używają telefonów komórkowych. Wyciągnięcie telefonu z plecaka/kieszeni skutkuje odebraniem go dziecku i zwrot dopiero po zakończeniu imprezy.
  6. Uczestnicy przychodzą przygotowani do imprezy pod względem ubioru (dostosowanego do warunków terenowych w lesie i do pogody) oraz zaopatrzeni w wodę. W ekstremalnych przypadkach (np. upał i brak wody) może być powodem do odmówienia zabrania nieprzygotowanego dziecka na imprezę ze względów bezpieczeństwa.
  7. Rodzice przyjmują do wiadomości, że las jest miejscem o podwyższonym ryzyku nabawienia się urazów oraz zarażenia się szczególnymi chorobami (np. borelioza, bąblowica, silne reakcje po ukąszeniach owadów lub gadów). Przysyłając dziecko na imprezę rodzice przyjmują do wiadomości, że firma Tajemniczy Las nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej z przyczyn niezawinionych i niezależnych od firmy. Jednocześnie firma Tajemniczy Las zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas imprezy.
  8. Rodzice są zobowiązani do przekazania Organizatorowi informacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego) minimum w przeddzień imprezy. Organizator nie zapewnia kadry terapeutycznej i w związku z tym ma prawo do odmówienia przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach na imprezę.
  9. Organizator zapewnia wystarczającą liczbę Animatorów do opieki nad dziećmi. W związku z tym Rodzice nie towarzyszą Uczestnikom podczas imprezy (nie idą z grupą do lasu). Wyjątkiem są rodzice Solenizanta/ki (jeśli mają taką silną potrzebę).

W przypadku rażącego łamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania w stosunku do Uczestnika środków dyscyplinarnych, łącznie z przerwaniem imprezy i odprowadzeniem dzieci do rodziców bez zwrotu pieniędzy za imprezę.